Fodringstabel Farm Food HE

Hundens vægt: Hvalp til halvoksen
(op til 7 ~ 8 måneder)
Halvvoksen til voksen
(op til 16 måneder)
Voksen hund Drægtige, diegivende tæver
og arbejdshunde:
nedtrap mængde pr. Måned
fra hvalp til halvvoksen
nedtrap mængde pr. måned
fra halvvoksen til voksen
1 → 5 42 → 31 gram
pr. kg. kropsvægt
31 → 20 gram
pr. kg. kropsvægt
20 gram
pr. kg. kropsvægt
Efter hundens behov:
2 – 4 måltider dagligt
5 → 10 32 → 23 gram
pr. kg. kropsvægt
23 → 15 gram
pr. kg. kropsvægt
15 gram
pr. kg. kropsvægt
10 → 20 26 → 19 gram
pr. kg. kropsvægt
19 → 12 gram
pr. kg. kropsvægt
12 gram
pr. kg. kropsvægt
20 → 30 23 → 17 gram
pr. kg. kropsvægt
17 → 11 gram
pr. kg. kropsvægt
11 gram
pr. kg. kropsvægt
30 → 40 22 → 16 gram
pr. kg. kropsvægt
16 → 10 gram
pr. kg. kropsvægt
10 gram
pr. kg. kropsvægt
40 → 50 15 → 9 gram
pr. kg. kropsvægt
9 gram
pr. kg. kropsvægt
50 → 90 8 gram
pr. kg. kropsvægt
Det samlede antal gram fordeles på
4 måltider dagligt
Det samlede antal gram fordeles på
3 måltider dagligt
Det samlede antal gram fordeles på
2 måltider dagligt

Ovenstående mængder er baseret på hundenes gennemsnitlige foderbehov i forhold til det i praksis målte næringsindhold i Farm Food HE.

Eksempler:

Små racer: en hvalp på 5 måneder og en vægt på 4 kilogram.

Se i vores Farm Food HE fodringstabel (anden kolonne) ved 42 – 31 gram pr. kg kropsvægt. En hvalp, som nu vejer mellem 1 og 5 kg skal med en alder på 6 uger begynde med 42 gram pr. kilogram kropsvægt og nedtrappe til 31 gram pr. kilogram kropsvægt over en periode på 7 måneder.

Hvor meget foder må denne hvalp nu få: 42-31 = 11 gram, som i løbet af 7 måneder langsomt nedtrappes. Du deler 11 gram med 7 = 1,6 gram. Pr. måned trækker du 1,6 gram fra 42 gram. For en alder på 5 måneder gælder: 42 gram – 8 gram (1,6 gram x 5 måneder) = 34 gram x 4 kilogram kropsvægt = 136 gram Farm Food HE pr. dag, delt op på 4 måltider. Du giver så 34 gram Farm Food HE pr. måltid.

Store racer: en hvalp på 5 måneder og en vægt på 15 kilogram.

Se i vores Farm Food HE fodringstabel (anden kolonne) ved 26 – 19 gram pr. kg kropsvægt. En hvalp, som nu vejer mellem 10 og 20 kg skal med en alder på 6 uger begynde med 26 gram pr. kilogram kropsvægt og langsomt nedtrappe til 19 gram pr. kilogram kropsvægt over en periode på 8 måneder. Nedtrapningen i løbet af 8 måneder har at gøre med, at store hunde forholdsvis senere bliver halvvoksne.

Hvor meget foder må denne hvalp nu få: 26-19 = 7 gram, som i løbet af 8 måneder langsomt nedtrappes. Du deler 7 gram med 8 = 0,9 gram. Pr. måned trækker du 0,9 gram fra 26 gram. For en alder på 5 måneder gælder: 26 gram – 4,5 gram (0,9 gram x 5 måneder) = 21,5 gram x 15 kilogram kropsvægt = 323 gram Farm Food HE pr. dag, delt op på 4 måltider. Du giver så 81 gram Farm Food HE pr. måltid.

En halvvoksen hund på 12 måneder og en vægt på 22 kilogram.

Se i vores Farm Food HE fodringstabel (tredje kolonne) ved 17-11 gram pr. kg kropsvægt. En halvvoksen hund, der vejer mellem 20 og 30 kg, begynder med 17 gram pr. kilogram kropsvægt og nedtrapper til en alder på 16 måneder til 11 gram pr. kilogram kropsvægt.

Hvor meget foder må du nu give denne halvvoksne hund: 17-11 = 6 g, som langsomt skal nedtrappes i løbet af 8 måneder. Du deler 6 gram med 8 = 0,75 gram. Pr. måned trækker du 0,75 gram fra 17 gram. For en alder på 12 måneder gælder: 17 gram – 3 gram (0,75 gram x 4 måneder) = 14 gram x 22 kilogram kropsvægt = 308 gram Farm Food HE pr. dag, delt op på 3 måltider. Du giver så ca. 103 gram Farm Food HE pr. måltid.

En voksen hund med en vægt på 25 kilogram.

Se i vores Farm Food HE fodringstabel (fjerde kolonne) ved 11 gram pr. kilogram kropsvægt. En voksen hund, der vejer mellem 20 og 30 kg får 11 gram pr. kilogram kropsvægt. Hvor meget foder må du nu give denne voksne hund: Du giver 11 gram x 25 kilogram = 275 gram Farm Food HE pr. dag, fordelt på 2 måltider. Du giver så 137,5 gram Farm Food HE pr. måltid.

Anbefalet daglig mængde

Nedenfor ses den mængde foder, som vi anbefaler til din hunds alder og vægt, baseret på 4 fodringer. Du fodrer på øjemål. Afvig ikke mere end 25% fra disse mængder.

gram
gram